moodle

logo 2019 2
КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина -
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Волжский государственный университет водного транспорта"
Храм

Xəzər  institutunun  tələbələrinin - Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşlarının  uyğunlaşmasının  əlverişli  mühitinin  formalaşması  məqsədi  ilə  və  həmçinin  bizim  ölkələrimiz  arasında  tərəfdaşlıq  əlaqələrinin  möhkəmlənməsi  və  inkişafı  əlaməti  məqsədilə,  bizim  institutun  xarici  tələbələr  üçün  saytının  bölməsinin  məlumatının  azərbaycan  dilinə  tərcüməsində  kömək  etməyi  xahiş  edirik.

 

XARİCİ  VƏTƏNDAŞLARIN  XƏZƏR  İNSTİTUTUNDA  TƏHSİL  ALMASI

 

TƏHSİL  ALMA

Xəzər  dəniz  və  çay  nəqliyyatı  institutunda  (XDÇNİ)   tədris  ili  1  sentyabrdan  30  iyuna  kimi  uzanır.

Bütün  ali  (AT)  və  orta  peşə  təhsili (OPT) fakültələrində  əyani  və  qiyabi  təhsil  forması  mövcuddur.

Təhsil  müddəti:

AT  fakültəsi:

- BSc/BA  (bakalavr,  "Nəqliyyat  proseslərinin  texnologiyası"  hazırlığı  istiqaməti

- əyani  təhsil  formasında  4  tədris  ili;  qiyabidə - 4,2

- mütəxəssis  (ixtisaslar:  "Gəmiidarəetmə";  "Gəmi  enerji  qurğularının  istismarı";  "Gəmi  elektrik  avadanlıqlarının  istismarı  və  avtomatika")  - əyani  təhsil  formasında  5  tədris  ili;  qiyabidə 5,2

OPT  fakültəsi:

- texnik  (ixtisaslar:  Gəmiidarəetmə";  "Gəmi  enerji  qurğularının  istismarı";  "Gəmi  elektrik  avadanlıqlarının  istismarı  və  avtomatika";  "Gəmi  qayırma")- əyani  təhsil  forması ( 9 - cu  sinif  bazasında) -  3  tədris  ili  10  ay;  qiyabi  təhsil  forması (11  sinif  bazasında) - 3  tədris  ili  10  ay.

Tədris  rus  dilində  aparılır,  buna  görə də  əvvəlcədən  yaxşı  dil  hazırlığı  lazımdır.  Rus  dilinin  hazırlaşdırılmasında lazımi  köməyi  Siz  Xəzər  institutunun  dilçilik  mərkəzində  ala  bilərsiniz.

 

DAXİL  OLMA

 

Xəzər  dəniz  və  çay  nəqliyyatı  institutuna  oxumağa  qəbul  "2016  cı  ildə  Voljsk  su  nəqliyyatı  dövlət  universiteti"  AT  FDBTM  qəbul  qaydalarına  uyğun  olaraq  gedir.  Bu  qəbul  qaydaları  ilə  həm  baş  ATM - Voljsk  universitetinin  saytında  və  həm də  bizim  saytın  Qəbul  komissiyası  səhifəsində  tanış  olmaq  olar. Həmçinin  istiqamətlərin  və  müxtəlif  fakültələrdə  qəbul  imtahanlarının  siyahısını  görmək  olar.

Siz  qıbul  komissiyasına  aşağıdakı  sənədləri  verməli  olacaqsınız:

- Tələbənin  müəyyən  olunmuş  formada  Voljsk  dövlət  universitetinə  təhsil  almağa  qəbulu  barəsində  anket - ərizə

- Təhsil  barəsində  Rusiya  Federasiyasının  dövlət  nümunəli  sənədlərinə  ekvivalent  olan,  ali  təhsilin  uyğun  mərhləcəsinə  daxil  olmaq  üçün  lazım  olan,  ixtisası (dərəcəni ),  öyrənilmiş  fənnləri  və  onlardan  alınmış  qiymətlər  göstərilməklə  təhsil  barəsində  sənədlər:  bakalavriat,  ixtisası:  tam  orta  təhsil  barəsində  şəhadətnamə (Təhsil  barəsində  sənədlər  diplomun  verildiyi  ölkədə  leqallaşdırma  prosedurası  keçməlidir.  Leqalizasiya  prosedarusı  barəsində  Siz  Rusiya  Federasiyasının,  sənədin  verildiyi  ölkənin  səfirliyində  və  yaxud  "Başekspertmərkəzi"  DFQDBM  saytında  tanış  ola  bilərsiniz);

- orta  təhsil  barəsində  sənədlərin  və  öyrənilmiş  fənnlərdən  olan  qiymətlərin  rus  dilinə  natoriusun  təsdiq  etmiş  olduğu  tərcüməsi;

- xaricdə  alınmış  təhsilin  ekvivalentliyi  barəsində  müəyyən  olunmuş  formada  şəhadətnaməsi;

- müəyyən  olunmuş  formada  (086 u)Rusiya  Federasiyasında  yaşamaq  və  uyğun  istiqamətdə (ixtissalaşdırmada)  təhsil  almaq  üçün  tibbi  zərərliyin  olmaması  barəsində  göstərən  tibbi  arayış;

-  VİÇ- infeksiyası  olmaması  barəsində  göstərən,  Rusiya  Federasiyası  ərazisində  etibarlı  olan  arayış (sertifikat);

- icazənamə  ilə  pasport  və  miqrasiya  kartı;

- 3x4  ölçüdə  altı  ədəd  tutqun  şəkil.

Təhsil  sənədlərinin  rus  dilinə  tərcüməsi  Rusiya  Federasiyasının  notariusu  tərəfindən  yaxud  Rusya  Federasiyasının  sənədlərin  verildiyi  ölkədəki  konsulluğu  yaxud  səfirliyi  tərəfindən  təsdiq  olunmalıdır.  Xarici  dövlətlərin  təhsil  və  elmi  adları  barəsindəki  sənədləri  müəyyən  olunmuş  qaydada  təsdiq  edilmə  və  ekvivalentliliyinin  müəyyən  olunması  prosedurasını  keçməlidirlər (ətraflı  məlumat  www.nic.gov.ru da)/

VİÇ ə testdən  keçməyi  və  tibbi  arayışı  su nəqliyyatı  işçiləri  üçün  ixtisaslaşdırılmış  klinikada  almaq  lazımdır ( Həştərxan ş., Zavod  mey. , 17 )

İnstitutun  əlavə  məlumatlar  tələb  etmək  hüququ  vardır.

İCAZƏ  DƏVƏTNAMƏSİ

Qəbul  imtahanlarının  müfəvvəqiyyətli  keçdiyi  və  tələbələr  sırasına  qəbul  olmağa  təqdim  olunduğu  halda,  Sizə  XDÇNİ təhsil  icazənaməsi  ilə  Rusiya  Federasiyasına  gəliş  dəvətnaməsi  sənədləşdirmək  lazımdır. Belə  dəvətnaməni  almaq  üçün  Sizə  beynəlxalq  əlaqələr  şöbəsinə  aşağıdakı  sənədləri  təqdim  etmək ( şəxsən, poçtla,  faksla  yaxud  e-mail. -lə ) lazımdır:

- doldurulmuş  anket ərizəsi;

- namizədin  təhsil  üçün  anketi;

- Sizin  pasportunuzun  ilk  iki  səhifəsinin  surəti.

Sizin  tətəfinizdən  verilmiş  sənədlərə  baxıldıqdan  sonra,  MXŞ  Federal  miqrasiya  xidməti  orqanına  təqdim  etmək  üçün  lazımi  sənədləri  hazırlayır  və  FMX - dən  RF  gəlmək  dəvətnaməsini  alan  kimi  onu  Sizə  göndərir.

Zəhmət  olmasa,  icazənamənin  sənədləşdirilməsi  prosedurası  ilə  əvvəlcədən  rusiyanın   Sizin  ölkənizdəki  səfirliyində  tanış  olun.  Dəvətnamənin  sənədləşdirilməsi  45  gündən  az  olmayaraq  çəkir,  buna  görə də  göstərilən  sənədləri  MXŞ  mümkün  qədər  əvvəlcədən  təqdim  etmək  lazımdır.

Təhsil  almağa  müqavilənin  bağlanması

XDÇNİ  təhsil  almağa  müqavilə  qəbul  imtahanlarını müvəffəqiyyətli  keçdikdən  sonra  sənədləşdirilir  və  tələbələr  sırasına  qəbul  olmağa  təminat  verir.

Sizin  xərcləriniz  aşağıdakı  kimi  formalaşacaqdır: 

Rus  dilini ( lazım  olduqda )  və  profil  fənnlərin  öyrənilməsinin  hazırlıq  kursları           

seçilmiş  istiqamətdə (İxtisas ) təhsilin  dəyəri

tələbə  yataqxanasında  yaşamaq  dəyəri

tibbi  arayış  və  VİÇ -ə  testin  dəyəri

tibbi  sığortalama  yaxud  tibbi  xidmət  olunma  barəsində  müqavilə

Siz  həmçinin  xərcləməli  olacaqsınız: 

təhsil  barəsində  sənədlərin  ekspertizası

təhsil  barəsində  sənədlərin  tərcüməsi ( onların  qiymətləri  barəsində  məlumata  görə  Başekspertmərkəzinə  müraciət  edin )

Kitablardan  XDÇNİ  kitabxanasında  istifadə  - pulsuzdur.

 

           

 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
по вопросам антикоррупционной, антинаркоти- ческой и антитеррористической защищенности
8(8512)44-27-71, доб.129